طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا

 

- پياده سازي سيستم خود مراقبتي مبتني بر موبايل و وب براي بيماران مبتلا به HIV بر اساس مدل مراقبت بيماري هاي مزمن

 

- نيازسنجي و برنامه ريزي جهت احداث کلينيک زنان آسيب پذير باهدفارائه ي مدل اتصال اين گروه با خدمات پيشگيري از انتقالHIV از مادر به کودک

 

- بررسي اثر چهار ماه تمرين مقاومتي و انجام فعاليت هاي ورزشي تفريحي بر سطوح CD4 ،ترکيب بدني و وضعيت روحي- رواني مردان مبتلا به HIV+ در باشگاه ياران مثبت تهران

 

- تاثير درمان مبتني بر تعهد و پذيرش(ACT)بر مهارت هاي ذهن آگاهي ، سرکوب فکر ، کنترل فکر ، انعطاف ناپذيري و ارزشمندي زندگي در بيماران مبتلا به ايدز

 

- طراحي مقياس سنجش استيگمايHIV/AIDS به روش فنومنوگرافي، روانسنجي و ارزيابي شيوع آن در زنان مبتلاء مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتHIV/AIDS ايران 1394 - 1393.

 

- تبيين فرآيند جستجوي خدمات سلامت در بيماران مبتلا بهHIV / AIDS و ارايه مدل مناسب

 

- مقايسه الگوي مقاومت دارويي ضد HIV/AIDS در سلولهاي PBMC با الگوي مقاومت دارويي موجود در نمونه هاي سرمي افراد مقاوم به درمان دارويي ضد ويروسي (ARV)

 

- بررسي ميزان بيان mir-29a, mir-146a, mir-221, mir-222 در لنفوسيت هاي افراد مبتلا به ويروس نقص ايمني (HIV)

 

- تحليل مدل توام طولي و مخاطرات رقابتي در بقاي مبتلايان به ايدز

 

- بررسي اثر بخشي داروهاي والپرات سديم و ديسولفيرام بر ميزان بازفعالسازي ويروس هاي HIV-1 نهفته شده در لنفوسيت هاي خون محيطي انسان با استفاده از راه اندازي و سنجش کمي DNA viral load

 

- توليد نانوبادي نوترکيب شتري عليه اپي توپ هاي Tat-pol–gag-env ويروس ايدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي

 

- ارزيابي پاسخ به درمان روش شستشوي سمن مردان مبتلا به HIV-1 در بارداري زوجهاي سروديسکوردنت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري طي سالهاي 1395تا 1397

 

بررسي ارتباط اضطراب جنسي و رابطه مهرورزانه در زنان مبتلا بهHIV

 

بررسي رابطه طرحواره هاي جنسي با عملکرد جنسي زناني که باHIV زندگي مي کنند

 

بررسي خصوصيات و ويژگي هاي رواني- اجتماعي و سبک هاي مقابله اي بيمارانHIV/AIDS مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ايدز ايران

 

بررسي فراواني نسبي شکايات مرتبط با قاعدگي در بين زنانHIV مثبت مراجعه کننده به مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري استان تهران در سال 1394

 

- بررسي عارضه هيپرليپيدمي ناشي از داروهاي خط دوم درمان HIV در مقايسه با داروهاي خط اول در بيماران مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام خميني (ره) تهران طي سالهاي 93-88

 

- بررسي ارتباط رضايت زناشويي با عزت نفس افراد مبتلا به اچ اي وي شهر تهران در سال 1393

____

- بررسي ارتباط مابين تيتر آنتي بادي ,Viral load HIV-1 ,HIV-1 فعاليت آنزيم Reverse ,Transcriptase HIV-1 HIV-1 P24در بيماران HIV-1 مثبت ايراني

 

- بررسي ديسکوردنسي لود ويروسي در پلاسماي خون و مايع مني مردان اچ اي وي مثبت نوع يک تحت درمان ضد ويروسي

 

- بررسي نيازسنجي يهداشت باروري/جنسي در زنان مراجعه کننده به سراي محله هاي مناطق شهري 2 و 5 و 8تهران,مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام خميني و خانه خورشيد

 

- مدل يابي معادلات ساختاري کارکرد زندگي روزانه و کيفيت زندگي مربوط به سلامت بر اساس حافظه ي آينده نگر و افسردگي در بيماران مبتلا به عفونت اچ آي وي

 

تعيين توالي کل ژنومHIV در بيمارانHIV مثبت ايراني داراي وضعيت ناسازگار نسبت به درمان

 

- بررسي موتاسيون هاي مقاومت دارويي انتقال يافته (TDR) ژن هاي RT و پروتئاز ويروس HIV-1 در بيماران naive در ايران

 

- بررسي پلي مورفيسم موجود در پروموتور و گيرنده( (IL-4R? I50V با استفاده از روش PCR RFLP

 

- بررسي ميزان فعاليت بدني و ارتباط آن با ترکيب بدني، خستگي و تعداد سلول¬هاي CD4 در بيماران مبتلا به اچ.اي.وي مراجعه کننده به مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري بيمارستان امام خميني (ره) تهران

 

- تحليل محتواي پرسش هاي مشاوره از راه دور (teleconsultation) در باشگاه ياران مثبت بيمارستان امام خميني تهران

 

- بررسي تأثير مشاوره مبتني بر مدل PLISSIT بر عملکرد جنسي زنان متاهل HIV+

 

تعيين عوامل مؤثر بر زمان شروع درمان در افرادHIV مثبت با استفاده از مدل‌ توأم پاسخ‌هاي طولي و بقا

 

- توالي يابي ژنوم کامل ويروس HIV-1 در بيماران تحت درمان HAART طولاني مدت با شرايط پايدار باليني در ايران

 

بررسي عزت نفس، درک از حمايت اجتماعي و ارتباط آن با افسردگي در زنانHIV مثبت

 

کلینیک مجازی